Bericht 2 Continu Onderzoek Burgerperspectieven, 2022

Aankondiging van en link naar het tweede bericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van 2022.

Vandaag is het tweede bericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van 2022 uitgekomen. Nederland in Beeld (NIB), door SCP uitgevoerd in samenwerking met het CBS, is hier een van de belangrijkste databronnen van. Zie: Ergernis over harde toon en extreme uitingen in politieke en publieke debat.

Op 1 september verscheen het eerste bericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van 2022.