Financiële kengetallen zorginstellingen 2021

Thumbnail thema macro-economie, staafdiagram, met daarboven omhoog lopende lijn met pijl
Beschrijving van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2021, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken.
Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2021, ingedeeld in decielen. Door vergelijking van de waarde van een zorginstelling met de grenswaarden van deze decielen, kan de financiële positie van deze instelling worden bekeken.