Gebruik goederenvervoercorridors zuidoost en oost, 2019

De tabellenset bevat gegevens over het aantal deelritten en het vervoerd gewicht door vrachtvoertuigen over de wegen behorend bij de goederenvervoercorridors zuidoost en oost in 2019 en het aantal (lokale) bedrijfseenheden in 2019 in de bufferzone van 20 kilometer rondom deze corridors.

De gegevens over het aantal deelritten die geheel of deels over de goederenvervoercorridors gaan met uitzondering van het vervoer van afval, zijn uitgesplitst naar voertuigsoort, type vervoer (binnenlands of grensoverschrijdend waarbij de buitenlandse deelritten buiten beschouwing zijn gelaten) en de goederensoort per voertuigsoort in het geval van de beladen ritten. Het vervoerd brutoplus gewicht is uitgesplitst naar goederensoort per voertuigsoort.

Het aantal lokale bedrijfseenheden rondom de corridors is uitgesplitst naar een aantal geselecteerde SBI’s die betrekking hebben op transport en logistiek en het aantal werkzame personen in klassen per geselecteerde SBI.

Tot slot is het aantal internationaal opererende bedrijfseenheden met minimaal een lokale bedrijfseenheid rondom de corridors uitgesplitst naar import en export en is per bedrijfseenheid de gemiddelde en mediane import- dan wel exportwaarde weergegeven.

Het betreft voorlopige cijfers over 2019.

Informatie over de goederenvervoercorridors vindt u op deze website.

De opdracht is uitgevoerd in het kader van het innovatieproject FTMaaS (Freight Traffic Management as a Service) waar het CBS samen met een aantal andere partners aan deelneemt. Dit project is deels gefinancierd door NWO. Meer informatie vindt u op deze website.