Vrij belegd vermogen, 2020-2021

Huishoudens met vrij belegd vermogen, 2020-2021.

Deze tabellen bevatten gegevens over huishoudens met vrij belegd vermogen van 500.000 euro of meer voor de jaren 2020 en 2021. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, en gemeente.

Opdrachtgever: ABN AMRO Mees Pierson.