Pilot Monitoring Productverbetering

Pilot in het kader van de Nationale Aanpak Productverbetering, NAPV, waarin gegevens over voedingswaarden worden gecombineerd met volumegegevens voor de productcategorie frisdrank op basis van 2020-data.
Op verzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen met het RIVM een pilotonderzoek uitgevoerd voor de Nationale Aanpak Productverbetering, NAPV. Met de NAPV, onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord, wil het ministerie van VWS fabrikanten extra aanmoedigen om de samenstelling van hun voedingsmiddelen te verbeteren, om zo tot een gezonder aanbod van voedsel en betere consumptie te komen. Doel van het ministerie van VWS is dat uiteindelijk in 2030 per productgroep de helft van de producten tot de beste categorie behoort en maximaal tien procent tot de slechtste qua hoeveelheid voedingsstoffen.