Loon uitwonende studenten, 2021

Loon uitwonende nationale en internationale studenten van 21 jaar en ouder per onderwijssoort.

Gemiddeld maandloon over de maanden juli tot en met december 2021 afgezet tegenover het beleidsmatig minimum van uitwonende nationale en internationale studenten van 21 jaar of ouder die op 1 oktober 2021 in het middelbaar of hoger onderwijs stonden ingeschreven.

Bekostigd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).