Tabellen voor de Agro-Nutri Monitor 2022

Tabellen over consumentenprijzen, faillissementen en kosten- en marges in de periode 2016-2021 ten behoeve van de Agro-Nutri Monitor.

Wageningen Economic Research stelt in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt een Agro-Nutri Monitor samen. Het doel van deze monitor is om de prijsvorming in de voedselketen in kaart te brengen en eventuele problemen in de prijsvorming en belemmeringen voor verduurzaming. Daarvoor wordt een aantal producten onderzocht. In de monitor van 2022 gaat het om acht producten, te weten uien, peren, tomaten, consumptiemelk, varkensvlees, aardappels, champignons en diepvriesfriet. De prijsvorming in de keten wordt - voor zover mogelijk - nagegaan voor de biologische variant en de gangbare variant voor de genoemde producten.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt een aantal specifieke cijferreeksen samen als input voor de Agro-Nutri Monitor. Het betreft tabellen over de gemiddelde wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse consumentenprijzen van de genoemde producten in Nederlandse supermarkten, tabellen over faillissementen in de landbouwsector en tabellen met gegevens over de kosten- en margestructuur in enkele geselecteerde bedrijfstakken.