Vertrouwen in de politie, 2012-2021

staafdiagram
Deze tabellen bevat een tijdreeks over vertrouwen in de politie onder burgers van 15 jaar en ouder over de periode 2012 t/m 2021. Voor dit laatste jaar zijn ook opsplitsingen naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, stedelijkheid (gemeenten en buurt) en welvaart getoond.
Deze tabellen bevatten cijfers over het vertrouwen in de politie. Het vertrouwen in de politie wordt omschreven door middel van een schaalscore (0-10). De schaalscore is bepaald aan de hand van de stellingen 'Als je ze echt nodig hebt, zal de politie er alles aan doen om je te helpen.' en 'De politie biedt mij goede bescherming.' (helemaal oneens - helemaal eens).

Het vertrouwen in de politie is in een tijdreeks van 2012 t/m 2021 weergegeven. Voor het jaar 2021 is vertrouwen in de politie ook uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, stedelijkheid (gemeente en buurt) en welvaart. Tot slot zijn er enkele correlaties weergegeven voor het vertrouwen in de politie.
Bekostigd door: Politie, afdeling innovatie en onderzoek