Labour Market Policy Database, 2021

Deelname van personen aan verschillende uitkeringen en re-integratie- of participatievoorzieningen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database.

De tabellenset bestaat uit gegevens over uitkeringen en re-integratie- of participatievoorzieningen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database. Deze Europese monitor bevat gegevens over overheidsmaatregelen om werklozen te helpen en ondersteunen bij de overgang van werkloosheid of inactiviteit naar werk.

Per tabel is de volgende detaillering beschikbaar:

  • Stand ultimo 2021: het aantal personen aan het eind van het jaar;
  • Instroom in 2021: verdeeld naar herkomst bij instroom;
  • Uitstroom in 2021: verdeeld naar bestemming bij uitstroom;
  • Uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en registratieduur.

Gebruiker: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid