Studieschulden 2011-2022

logo

Erratum:

Vanwege een niet-doorgevoerde administratieve wijziging in de brondata is de totale studieschuld voor de jaren 2019 – 2022 te laag ingeschat. Deze tabel en aanverwante publicaties zoals het nieuwsbericht zijn nu gecorrigeerd. Zie ook de oorspronkelijke tabel.
Studieschulden van personen, naar leeftijd, 2011-2022.
De tabel bevat gegevens over de studieschuld van huidige en oud-studenten voor de periode 2011 t/m 2022, uitgesplitst naar leeftijd. De gegevens betreffen de stand per 1 januari van het jaar.