Studieschulden 2011-2022

logo

Erratum:

Vanwege een niet-doorgevoerde administratieve wijziging in de brondata is de totale studieschuld voor de jaren 2019 – 2022 te laag ingeschat. Volgens de eerste schatting is de totale studieschuld tussen de 0,8 en 2,1 miljard euro hoger dan hieronder vermeld. Dat betekent dat de doorsnee studieschuld tussen de 300 en 800 euro hoger ligt. De exacte bijstelling wordt in het eerste kwartaal van 2023 verwacht.
Studieschulden van personen, naar leeftijd, 2011-2022.
De tabel bevat gegevens over de studieschuld van huidige en oud-studenten voor de periode 2011 t/m 2022, uitgesplitst naar leeftijd. De gegevens betreffen de stand per 1 januari van het jaar.