De mensen van Heerlen, 2020

Drukke winkelstraat vol met mensen in centrum Heerlen
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
De clusteranalyse brengt groepen in kaart op basis van een combinatie van indicatoren. Het CBS Datacenter Parkstad Limburg heeft op verzoek van de gemeente Heerlen een clusteranalyse uitgevoerd op alle Heerlenaren van 16 jaar of ouder.

Inzicht

De inwoners van Heerlen zijn ingedeeld in negen clusters, die samen een gedetailleerd beeld geven van de verscheidenheid aan Heerlenaren. Op basis van 31 demografische, sociaaleconomische en woningkenmerken zijn ze ingedeeld. In Heerlen is zo inzicht verkregen in de verschillende groepen en de vraagstukken die spelen bijvoorbeeld in het sociaal domein of opgaven omtrent huisvesting. Welke groepen mensen lopen mogelijk risico om in de bijstand terecht te komen? Hoe zijn de verschillende groepen mensen verdeeld over de stad en past het woningaanbod bij de samenstelling van deze groepen?

Kenmerken combineren

Gemeenten weten vaak al veel over de afzonderlijke kenmerken van inwoners, zoals herkomst, inkomen en gezinssituatie. Echter, mensen worden ingedeeld op basis van één kenmerk. Wat gebeurt er als we kenmerken gaan combineren? Wat hebben groepen met elkaar gemeen en wat onderscheidt ze juist van elkaar? Kloppen de beelden die er zijn over de inwoners?