Aantal banen per SBI per maand, februari 2022 – juni 2022

Aantal banen van werknemers per SBI per maand, februari 2022 – juni* 2022

De populatie in de tabel bestaat uit banen van werknemers in loondienst. De tabel bevat maandelijkse baangegevens afgerond op honderdtallen, van februari 2022 tot en met juni 2022. De cijfers van februari 2022 tot en met mei 2022 zijn nader voorlopig, de cijfers van juni 2022 zijn voorlopig. Naast de 19 hoofdbranches (A t/m S) wordt SBI N Verhuur en overige zakelijke diensten gesplitst in SBI N Verhuur en overige zakelijke diensten; sbi 77, 79-82 en in SBI N Verhuur en overige zakelijke diensten; sbi 78.

Bekostigd door: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

* = voorlopige cijfers