Nabijheid bibliotheekvoorzieningen 2019, '20 en '21 vergeleken met 2014

Staafdiagram
© Hollandse Hoogte
Hoe ver was het rijden tot de dichtstbijzijnde bibliotheekvoorziening in 2021? En in hoeverre zijn de afstanden voor 2019, 2020 en 2021 veranderd ten opzichte van 2014?
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft, in de context van de eerste evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, interesse in de nabijheid van bibliotheekvoorzieningen per gemeente in 2021 en de verandering van de nabijheid in 2019, 2020 en 2021 vergeleken met 2014. Daartoe heeft team Regio en Ruimte van het CBS bijgevoegde tabellenset samengesteld met gegevens over de verandering van de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde bibliotheekvoorziening in 2019, 2020 en 2021 ten opzichte van 2014 en de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde bibliotheekvoorziening in 2021, berekend over het autowegennetwerk van 2021 en uitgedrukt in de gemeentelijke indeling van 2021.