Cliënten beschermd wonen, 2021

Staafdiagram
Deze tabellen beschrijven een aantal aspecten van beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): het aantal cliënten in 2021 met een arrangement voor beschermd wonen, en het aantal cliënten met beschermd wonen naar verschillende achtergrondkenmerken.

In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij gemeenten over de verleende Wmo-maatwerkarrangementen. In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, zijn deze tabellen over beschermd wonen samengesteld. De ene tabel toont het aantal cliënten met een beschermd wonen arrangement in het kader van de Wmo in 2021. Het aantal cliënten wordt ook uitgesplitst naar financieringsvorm (PGB of zorg in natura). De andere tabel toont cliënten met een beschermd wonen traject naar persoonskenmerken, zoals leeftijd, geslacht, huishoudenstype, migratieachtergrond en inkomen.

De cijfers over het 1e halfjaar van 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers over het 2e halfjaar van 2021 en jaarcijfers over 2021 zijn voorlopig.

Downloads

  • Cliënten Wmo Beschermd Wonen naar financieringsvorm 2021

Maatwerktabellenset Beschermd wonen met als inhoud:

- Tabel 1 – Persoonskenmerken cliënten Beschermd Wonen, 2021
- Tabel 2 – Zorggebruik cliënten voorafgaand aan start Beschermd Wonentraject, 2020
- Tabel 3 – Zorggebruik cliënten na afloop Beschermd Wonentraject, 2018