Afstanden van postcodes tot de grens, 2021

staafdiagram
Tabel met de afstanden van elke Nederlandse postcode (4 cijfers) tot de grens met België en Duitsland in 2021.

De tabel geeft de afstand van het zwaartepunt van elke postcode tot de dichtstbijzijnde grensovergang weer in een aantal categorieën. Het gaat daarbij om de berekende afstand over de weg.

De tabel is door het CBS samengesteld op verzoek van het Ministerie van Financiën.