Sociaal-economische status per postcode, 2019

Staafdiagram
Per viercijferige postcode is de gemiddelde sociaal-economische status (SES-WOA) op 1 januari 2019 gegeven. De status score is gebaseerd op de financiële welvaart, het opleidingsniveau en het recente arbeidsverleden van particuliere huishoudens.

De tabellen zijn samengesteld op basis van gegevens uit het Stelsel van sociaal-Statistische Bestanden (SSB) van het CBS.

Bekostigd door: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en het Milieu (RIVM).