Tabellen re-integratievoorzieningen, 1ste kwartaal 2022

Thumbnail twee poppetjes handen ineen
Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).