Tijd besteed aan beweegactiviteiten, 2017-2021.

man en vrouw fietsen door het Twentse landschap
© CBS
Cijfers over lichamelijke activiteit, voor de bevolking van 4 jaar of ouder. Gebaseerd op de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2017-2021 van CBS in samenwerking met het RIVM.
Deze cijfers zijn door het RIVM uitgedraaid ter aanvulling van het nieuwsbericht over bewegen, met publicatiedatum 16 mei 2022. Het RIVM publiceert deze cijfers op de websites ‘Sport en bewegen in cijfers’. Deze cijfers zijn aanvullend op de cijfers die CBS publiceert in de Statlinetabel ‘Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken'.