Profielschets van de Nederlandse textielsector 2020

Een verkoper in een stoffenwinkel staat op een trap en pakt een rol stof.
© Hollandse Hoogte
Profielschets van de Nederlandse ‘textielsector’ in 2020 op basis van economische variabelen - werkgelegenheid, productiewaarde en toegevoegde waarde. De ‘textielsector’ is zodanig afgebakend, in afstemming met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat hiermee een profielschets gemaakt kan worden welke relevant is voor de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het CBS gevraagd om door middel van een profielschets inzicht te verschaffen in hoe de Nederlandse textielsector eruitziet. Onder ‘textielsector’ wordt verstaan de kledingsector (consument en bedrijfskleding) en huishoud- en woningtextielsector welke textiel op de Nederlandse markt brengen. De relevante bedrijfstakken zijn geïdentificeerd vanuit de zogeheten SBI's (standaard bedrijfsindeling).

Dit onderzoek omvat dus niet de gehele textielsector, zo wordt bijvoorbeeld SBI 13 - vervaardiging van textiel niet meegenomen. Verder is gekeken hoeveel de relevante SBI’s bijdragen aan de totale productiewaarde van de textielsector op basis van vastgestelde grenspercentages. Hiermee wordt duidelijk welke bijdrage bedrijfstakken leveren aan de totale textielsector, op basis van de productiewaarde.