Banen van werknemers naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, december 2020

grafiek
De populatie in de tabel bestaat uit banen van werknemers in loondienst. De tabel bevat gegevens over het aantal banen naar sbi 2 digit (met vier uitzonderingen: 812, 813, 32991 & 52109) uitgesplitst naar bedrijfsgrootte gebaseerd op het aantal banen.
Bekostigd door: Inspectie SZW (ISZW).