Gemiddeld jaarkilometrage vrachtvoertuigen, 2019

staafgrafiek
Deze tabellenset toont het gemiddeld jaarkilometrage van bestelauto’s, vrachtauto’s en trekkers voor oplegger in 2019, uitgesplitst naar leeftijds- en gewichtsklasse van het voertuig.

Het kilometrage wordt door het CBS geschat op basis van tellerstanden geregistreerd door de RDW. Het gemiddelde jaarkilometrage van een bepaald jaar is berekend door de som van alle afgelegde kilometers van alle voertuigen te delen door het aantal voertuigen.

Tabel 1 toont het gemiddeld jaarkilometrage van Nederlandse bestelauto's uitgesplitst naar de leeftijd van het voertuig en gewichtsklasse (massa bedrijfsklaar).

Tabel 2 toont het gemiddeld jaarkilometrage van Nederlandse vrachtauto's en trekkers voor oplegger uitgesplitst naar de leeftijd van het voertuig en gewichtsklasse. Bij de vrachtauto's is de gewichtsklasse gebaseerd op het 'gewicht volle wagen'. Bij de trekkers voor oplegger is de gewichtsklasse gebaseerd op de maximale toegestane massa van het voertuig.

De tabellen zijn bekostigd door Revnext.