Kwantitatieve effectmeting ROM’s, 2011-2020

Mensen in laboratorium aan het werk
© Hollandse Hoogte / Ton Toemen
Kwantitatieve effectmeting Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, 2011-2020

Nederland kent in 2021 negen Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) die als doel hebben om de (regionale) economische structuur te versterken. De ROM’s zijn opgericht op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het ministerie is via de subsidierelatie beleidsverantwoordelijk voor de ROM’s en behartigt het aandeelhouderschap via het participatiebedrijf. Om die reden laat het ministerie de ROM’s voor wat betreft de uitvoering van het beleid van het ministerie eens in de vijf jaar evalueren.

Het ministerie van EZK heeft Buck Consultants International (BCI) gevraagd om de ex-postbeleidsevaluatie van de ROM’s over de periode 2016-2020 uit te voeren. Deze evaluatie door BCI bestaat in hoofdlijnen uit drie onderdelen:

  1. Kwantitatieve metingen op basis van beschikbare rapportages en (micro)data;
  2. Oordeel van klanten van de drie kerntaken: participeren, ontwikkelen & innoveren en acquireren; en
  3. Interviews met experts.

Voor onderdeel 1 is een kwantitatieve effectmeting over de effectiviteit van participaties door de ROM’s op basis van individuele bedrijfsgegevens uitgevoerd. BCI heeft zelf geen toegang tot de microdata van het CBS. Daarom heeft het ministerie van EZK het CBS gevraagd voor de uitvoering van dit onderdeel van de evaluatie. Dit rapport beschrijft de kwantitatieve effectmeting die dienst doet als input voor de overkoepelende evaluatie door BCI. Deze overkoepelende evaluatie wordt in het voorjaar van 2022 gepubliceerd via de website van het ministerie van EZK.