Verhuisketens ontstaan door nieuwbouw in regio Groningen-Assen

nieuwbouwwoningen in de regio Groningen-Assen
© Johan Bosma
De methodeverkenning verhuisketens heeft als doel om inzicht te krijgen hoe nieuwbouw leidt tot verhuisketens en welke effecten deze verhuisketens hebben op de bestaande woningvoorraad.

In opdracht van de gemeente Groningen heeft het CBS onderzoek gedaan naar verhuisketens ontstaan door nieuwbouw in 2018. Hierbij is gekeken naar de opgeleverde nieuwbouwwoningen in de regio Groningen-Assen bestaande uit de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier. Een verhuisketen is in dit onderzoek een serie aaneengeschakelde verhuizingen doordat een nieuwe woning wordt gerealiseerd. De schakels in een verhuisketen zijn de huishoudens die een woning betrekken en ook een woning vrijmaken. Voor deze methodeverkenning is gekeken naar de eerste twee schakels van de keten, waarbij de keten stopt op het moment dat iemand van buiten de regio Groningen-Assen een nieuwbouwwoning of in de keten vrijgekomen woning gaat bewonen. Ook kan een verhuisketen stoppen doordat er geen woning wordt achtergelaten. Dit is het geval bij de sloop van een woning, het uit huis gaan van kinderen of scheiding waarbij één van de partners in het huis blijft wonen.

Dit innovatief onderzoek is uitgevoerd binnen het Urban Data Center regio Groningen en bekostigd door de gemeente Groningen.