Tabellen bijstand, derde kwartaal 2021

geldbeurs
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.
Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).