Tabellen Tozo definitief, oktober t/m december 2020

plaatje
Definitieve cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), Q4 2020.
Deze tabellenset bevat 4 tabellen met landelijke cijfers over aantal Tozo-uitkeringen, aantal personen met een Tozo-uitkering en aantal unieke bedrijven van deze personen in de verslagmaanden oktober tot en met december 2020. Tabellen 1 en 2 hebben ook een verdeling naar gemeenten.

De Tozo, uitgevoerd door gemeenten, voorziet zelfstandigen in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Gegevens voor de tabellenset zijn ontleend aan de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS).

Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).