Baanvinders en baanwisselaars op Caribisch Nederland, 2020

Baanvinders en baanwisselaars (15 tot 75 jaar) op Caribisch Nederland uitgesplitst naar persoonskenmerken en kenmerken van de werkkring, 2020.
De tabellen bevatten informatie over welk deel van de werkzame beroepsbevolking op Caribisch Nederland baanvinder (in de hoofdbaan) is en welk deel niet. Van deze baanvinders wordt daarnaast aangegeven welk deel hiervan een baanwisselaar is. De gegevens worden gepresenteerd voor de drie eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba afzonderlijk en daarnaast voor het totaal hiervan, de bevolking van Caribisch Nederland. Om te komen tot de benodigde informatie voor deze gegevens zijn er eenmalig additionele vragen in het Arbeidskrachten Onderzoek Caribisch Nederland (AKO-CN) 2020 toegevoegd. Bekostigd door: Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA-CN).