Overheidsuitgaven geconsolideerd 1995-2020

Deze tabel is een aanvulling op onderstaande StatLinetabel die de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010) volgt.
De maatwerktabel maakt het mogelijk om het aandeel van de verschillende overheidssectoren in de totale overheidsuitgaven te ramen. Hiervoor zijn de onderlinge stromen tussen overheidslagen voor zover mogelijk geëlimineerd en zijn uitgaven die dubbel voorkomen verwijderd. Opdrachtgever: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via asd@cbs.nl met referentienummer PR000166.