Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2019/’20

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-deelnemers uit schooljaar 2019/’20.
Deelnemers kunnen het volgende schooljaar in onderwijs blijven (doorstromers) of het onderwijs verlaten (uitstromers). Binnen de groep doorstromers worden deelnemers onderscheiden die een hoger onderwijsniveau volgen dan in schooljaar 2019/'20 (opstromers). De door- en uitstroom wordt gegeven naar instelling, domein, beroepsopleiding, beroep, crebocode, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding.