Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2021

icoontjes poppetjes met vraagteken
Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.
Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).