Goederenoverslag bulkgoederen

In deze tabel staan gegevens over de goederenoverslag van natte en droge bulkgoederen in 2019 en 2020
De afname van de aanvoer van natte bulkgoederen in 2020 ten opzichte van 2019 werd vooral veroorzaakt door de afname in olieproducten en ruwe olie, waarvan uitgedrukt in gewicht respectievelijk 14,7 en 8,4 procent minder werd aangevoerd dan een jaar eerder. Dit komt onder andere door een afname van de overslag van stookolie, gasolie en diesel. Minder vliegen en minder personenvervoer tijdens de coronacrisis spelen hierbij een rol.