Aantal vrachtvoertuigen naar jaarkilometrageklasse, 2019

Deze tabel bevat gegevens over het aantal vrachtauto's en trekkers voor oplegger in kalenderjaar 2019 verdeeld naar gemiddeld jaarkilometrage (klasse).
De populatie bestaat uit alle vrachtauto’s en trekkers voor oplegger met een geldig Nederlands kenteken die in 2019 toegelaten waren tot de openbare weg, inclusief voertuigen die (een deel van het jaar) behoorden tot de bedrijfsvoorraad en voertuigen die slechts een deel van het jaar op de weg waren (bijvoorbeeld nieuwe voertuigen of gesloopte voertuigen).

De gemiddelde jaarkilometrages worden berekend op basis van tellerstanden geregistreerd door RDW.

De tabel is samengesteld op verzoek van CE Delft.