Gemiddeld persoonlijk inkomen 2018 en 2019

Gemiddeld persoonlijk inkomen van de werkzame beroepsbevolking, geslacht, leeftijd en onderwijsniveau, 2018 en 2019.
Het gemiddeld persoonlijk inkomen van mensen met betaald werk naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau in 2018 en 2019, bekostigd door Laumen Expertise BV.