Verdiepende analyses inwonersprofielen Leiden, 2017

Mensen op Stationsplein in Leiden
Er zijn enkele verdiepende analyses voor de gemeente Leiden toegevoegd aan het dashboard over de inwonersprofielen.
Het CBS Urban Data Center/Leiden071 heeft begin dit jaar op verzoek van de gemeente Leiden haar inwoners (van 16 jaar en ouder) in kaart gebracht aan de hand van een clusteranalyse.
Dit heeft geresulteerd in negen inwonersprofielen (groepen), die samen een gedetailleerd beeld geven van de verscheidenheid aan Leidenaren. Op basis van meer dan 20 demografische, sociaaleconomische en woningkenmerken zijn ze ingedeeld. In Leiden is zo inzicht verkregen in de verschillende groepen en waar zij wonen. De uitkomsten zijn opgenomen in een interactief dashboard.

Dit dashboard is nu voor de gemeente Leiden aangevuld met een tweetal verdiepende analyses. Door de clusteranalyse ook voor 2015 uit te voeren zijn de verschuivingen tussen groepen en mogelijke oorzaken daarvan in beeld gebracht (zie onderdeel ‘Trend’). Daarnaast is gekeken naar de samenwoonrelaties tussen de verschillende groepen binnen een huishouden (Zie onderdeel ‘Demografie’).