Sociaaleconomische status van huishoudens in Nederland

In deze tabellenset worden per wijk en voor drie peilperioden (2013/2015, 2014/2016 en 2016/2018), drie indicatoren van de sociaaleconomische status (SES) van huishoudens in Nederland weergegeven.
De SES-indicatoren die worden weergegeven zijn het percentage huishoudens met een langdurig laag inkomen, de mediane percentielscore relatieve welvaart, en de verdeling van het hoogst behaalde opleidingsniveau van de referentiepersoon in het huishouden. Iedere tabel omvat twee populaties: totaal aantal huishoudens en het totaal aantal huishoudens met schoolgaande kinderen. Deze tabellenset is bekostigd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).