Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2017-2019

Onderwijssoort van 15- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 38 gemeenteclusters, 2017-2019
Tabellen met de onderwijssoort die 15- en 17-jarigen volgen, uitgesplitst naar het hoogst behaalde opleidingsniveau van de ouders in drie categorieën, voor 38 gemeenten of gemeenteclusters. Voor beide leeftijdsgroepen betreft het gemiddelde cijfers over drie schooljaren: 2017/'18, 2018/’19 en 2019/’20.
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap