Zelfstandigen met arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aandeel zzp’ers en zmp’ers die een premie arbeidsongeschiktheidsverzekering betalen, 2015-2017.
In de tabel staan aantallen zzp’ers en zmp’ers en aandelen zzp’er en zmp’s die een premie arbeidsongeschiktheidsverzekering betalen. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, zelfstandigeninkomen en bedrijfstak.

De cijfers zijn beschikbaar voor de jaren 2015 tot en met 2017. De cijfers zijn definitief.
Opdrachtgever: Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid