Uitstroom uit de langdurige bijstand

Maatwerktabel over langdurige bijstandsontvangers eind 2018 en uitstroom naar werk eind 2019, met en zonder loonkostensubsidie in 2019.
De tabel toont het aantal langdurige bijstandsontvangers (minimaal 2 jaar) eind 2018 en het aantal daarvan dat uitstroomt naar werk als werknemer eind 2019. Voor de uitstromers is ook aangegeven of hun werkgever in het jaar 2019 loonkostensubsidie ontving.
Bekostigd door: Gemeente ‘s-Hertogenbosch