Kwartaalcijfers overledenen suïcide

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een suïcide tot en met het tweede kwartaal van 2020.
De maatwerktabel bevatten het aantal personen dat is overleden als gevolg van suïcide of zelfdoding. Het gaat hierbij om inwoners, oftewel ingezeten in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) of tegenwoordig de BRP (Basis Registratie Personen). De gegevens zijn opgesplitst naar maand van overlijden en geslacht of naar maand van overlijden en leeftijdsklasse. Een suïcide wordt gedefinieerd als een overlijden waarbij het slachtoffer ZELF een handeling heeft verricht met als uitdrukkelijk doel zichzelf het leven te benemen. Gevallen van euthanasie en pogingen tot zelfdoding zijn niet in de cijfers opgenomen. De cijfers zijn voorlopig.

Deze cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl o.v.v. naam publicatie en nummer 190879.

Opdrachtgever: 113Online.