Tabellen voor de Agro-nutri monitor

Tabellen over consumentenprijzen, faillissementen en kosten- en marges in de periode 2016-2019 ten behoeve van de Agro-nutri monitor.

Wageningen Economisch Research stelt in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt een Agro-Nutri Monitor samen. Het doel van deze monitor is om de prijsvorming in de voedselketen in kaart te brengen en eventuele problemen in de prijsvorming en belemmeringen voor verduurzaming. Daarvoor wordt een aantal producten onderzocht. In de monitor van 2020 gaat het om zes producten, te weten uien, zuurkool, peren, tomaten, consumptiemelk en varkensvlees. De prijsvorming in de keten wordt nagegaan voor de biologische variant en de gangbare variant voor elk van de zes genoemde producten.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt een aantal specifieke cijferreeksen samen als input voor de Agro-Nutri Monitor. Het betreft tabellen over de gemiddelde wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse consumentenprijzen van de zes producten in Nederlandse supermarkten, tabellen over faillissementen in de landbouwsector en tabellen met gegevens over de kosten- en margestructuur in enkele geselecteerde bedrijfstakken.