Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2007/’08-2018/’19

Tabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2007/’08 tot en met 2018/’19.
Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over hbo- en wo-uitstromers uit de schooljaren 2007/’08 tot en met 2018/’19. Het betreft de arbeidsmarktkenmerken direct na schoolverlaten en één jaar na schoolverlaten.

De tabellen tonen het aandeel uitstromers met werk en met een uitkering en de uurlonen.