Invoer groente en fruit Caribisch Nederland, 2018-2019

Deze tabel bevat informatie over de waarde aan ingevoerde groenten en fruit door Caribisch Nederland in 2018 en 2019.
De tabel is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers van 2018 en 2019. Groente en fruit zijn uitgesplitst volgens de hoofdstukken 7 en 8 uit het Geharmoniseerd Systeem (2002).