AZW: Studie-uitval na 1e jaar naar tekortberoepen, regio 2015/'16-2018/'19

Deze tabellen bevatten cijfers over het percentage uitval en het aantal uitvallers onder eerstejaarsstudenten in de opleidingen Hbo verpleegkunde (CROHO 34560), Mbo verpleegkunde (ISCED 091301) en Mbo verzorgende IG (ISCED 092101; (zieken)verzorging patiënten), uitgesplitst naar opleidingsvorm (Hbo) of leerweg (Mbo), studiejaar en regio.
Een student wordt geteld als uitval wanneer deze op de teldatum in het gepresenteerde studiejaar ingeschreven stond bij een opleiding met de presenteerde opleidingscode (ISCED of CROHO) en het jaar daarop op de teldatum niet meer ingeschreven stond bij een opleiding met deze code. Het uitvalpercentage wordt berekend door het aantal uitvallers in de gepresenteerde opleidingsvorm / leerweg te delen door het aantal ingestroomde eerstejaarsstudenten in deze opleidingsvorm / leerweg in het gepresenteerde studiejaar. Er wordt alleen gekeken naar instroom in en uitval na het eerste studiejaar. De toedeling van regio vindt plaats op basis van de woongemeente van de studenten.

Deze tabel is een addendum en verdieping bij de eerder gepubliceerde tabel: 'Studie-uitval na het 1e jaar, zorg en welzijn opleidingen; ISCED, opleidingsniveau, 2015/'16 - 2018/'19'. In de eerder gepubliceerde tabel zijn cijfers te vinden over voltijdstudenten (Hbo) en het totaal van BOL en BBL (Mbo). Tevens zijn alle cijfers in de eerder gepubliceerde tabel op ISCED niveau.

Deze tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.