Jeugdhulp voor, tijdens en na jeugdbescherming/-reclassering, 2015-2019

Cijfers over het gebruik van jeugdhulp voorafgaand aan, tijdens en ná een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel in de jaren 2015 t/m 2019 naar type episode en type jeugdhulp.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine-tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze tabellenset samengesteld. De tabellenset laat zien in welke mate jongeren met een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringmaatregel ook jeugdhulp ontvingen voorafgaand aan, tijdens en na deze maatregel.