Rapportage Waarschuwingen 2019

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2019 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet.
Het gaat om waarschuwingen omtrent schending van de inlichtingenplicht, niet voldoen aan de eis tegenprestatie, niet voldoen aan de arbeidsverplichting en overige waarschuwingen. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).