Incassoratio vorderingen algemene bijstand

Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2019.
Deze tabellenset bevat de incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de cohorten van 2013 tot en met 2019. Een cohort bevat alle terug- en boetevorderingen voor de algemene bijstand (tot en met 2014 op grond van de WWB en vanaf 2015 op grond van de Participatiewet) die in de periode januari tot en met december van het verslagjaar zijn ingestroomd in de BDFS. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).