Voortijdig schoolverlaten en multiproblematiek

Leerlingen in de klas
© ANP
Onderzoek naar het verband tussen voortijdig schoolverlaten en multiproblematiek.

Vanaf de schooljaren 2016/’17 en 2017/’18 is het aandeel jongeren onder de 23 dat het onderwijs verlaat zonder het behalen van een startkwalificatie weer gestegen. Een van de mogelijke oorzaken van het stijgende aandeel voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) die genoemd worden vanuit de praktijk is een toename van multiproblematiek.

Om dit te onderzoeken wordt de ontwikkeling van het aandeel vsv’ers en het aandeel jongeren met multiproblematiek in beeld gebracht voor de cohorten 2013/’14 tot en met 2017/’18. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar het vo en mbo en verschillende demografische kenmerken (geslacht, leeftijd en migratieachtergrond).

Bekostigd door: Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap.