Aantal DBC’s per dag op de SEH naar regio; 2010-2017

Tabel met per dag het aantal DBC’s van personen op de Spoedeisende Hulp (SEH), per diagnose(cluster) en specialisme, naar regio; 2010-2017.
Op verzoek van het AMC (Amsterdam UMC) heeft het CBS in kaart gebracht hoeveel Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) er per dag geregistreerd zijn waarbij contact is geweest op een afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) in het ziekenhuis, per diagnose(cluster) en specialisme, naar regio, in de periode van 2010 tot en met 2017.
De data tot en met 2015 is afkomstig uit het DBC Informatiesysteem (DIS) van de Medisch Specialistische Zorg (MSZ). Data over 2016 en 2017 is afkomstig van DBC-declaratiegegevens (MSZ) van Vektis. Beide databronnen worden door het CBS gebruikt voor de productie van statistieken over het zorggebruik in de medisch specialistische zorg, zoals gepubliceerd op Statline. In deze statistieken is echter geen informatie over SEH bezoek opgenomen.
In de tabel worden ca. 700 DBC-diagnosen individueel weergegeven (per specialisme); de overige diagnosen worden geclusterd per specialisme weergegeven.
De instellingen waar de contacten op de SEH hebben plaatsgevonden zijn ingedeeld in 23 regio’s.
Deze maatwerktabel is een vervolg op een eerder maatwerk (zie https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/18/aantal-dbcs-per-dag-op-de-seh-per-knmi-regio-2010-2015)

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer PR000330.