Dodelijke arbeidsongevallen, 2014-2018

De maatwerktabel bevat gegevens over dodelijke arbeidsongevallen.
De maatwerktabel bevatten het aantal personen dat is overleden als gevolg van een dodelijke arbeidsongeval.
Een dodelijk arbeidsongeval betreft iemand die binnen 30 dagen overlijdt ten gevolge van een ongeval dat in Nederland plaatsvindt door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid, inclusief verkeersongevallen, echter met uitzondering van een verkeersongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk. De overledene moet ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen of voorheen, in de Gemeentelijke Basisadministratie, een dienstverband hebben als werknemer en een leeftijd hebben van 15 tot en met 74 jaar. De cijfers worden weergegeven over de periode 2014-2018.