Autobezit naar regio en persoonskenmerken, 2018

In opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid zijn tabellen samengesteld over het bezit van personenauto's naar leeftijd, inkomen en regio, en het bezit van aanhangwagens.
De tabellenset heeft betrekking op 1 januari 2018 en bestaat uit vier delen.

De eerste tabel bevat gegevens over het aantal autobezitters op postcode-4 niveau, waarbij onderscheid is gemaakt tussen het aantal particuliere autobezitters, personen met een auto van de zaak, en het totale aantal autobezitters (met particulier autobezit en/of auto van de zaak). Daarnaast bevat deze tabel ook het aantal personen met één of meerdere aanhangwagens in bezit en het aantal caravanbezitters.

De tweede tabel bevat het autobezit per 1000 inwoners van mannen en vrouwen naar leeftijdsklasse.

De derde tabel toont het autobezit per 1000 inwoners naar inkomensklasse.

Tabel 4 heeft betrekking op paren en toont het aantal autobezitters naar het inkomen van beide partners.

De tabellen zijn op aanvraag beschikbaar via verkeer@cbs.nl.