Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020

Sterftecijfers voor de week 1 tot met 18 van 2020 naar GGD-regio bij mensen die gebruik maken van langdurige zorg in het kader van de Wet langdurige zorg.
In week 18 (27 april tot en met 3 mei) stierven ongeveer 1 400 mensen die langdurige zorg kregen. Het gaat hier om mensen die zorg ontvingen op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit zijn mensen die zorg thuis kregen of in een verpleeg-, verzorgingshuis of andere zorginstelling woonden.